ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ HORECA

Μελέτη & σχεδιασμός εντύπων για την εταιρεία Ανδριόπουλος . Μελέτη , σχεδιασμός και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου στα πλαίσια την έκθεσης HORECA.

Next project