ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Στρατηγικός σχεδιασμός marketing & branding της εταιρείας Ατλαντικός. Δημιουργία νέας εικόνας, λογοτύπου, εταιρικής ταυτότητας, σειράς συσκευασιών.

Επιμέλεια σχεδιασμός και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου για τη συμμετοχή της εταιρείας στη Detrop 2016.

Next project