ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ

Μελέτη & Σχεδιασμός λογότυπου σειράς βιολογικών προϊόντων και σχεδιασμός συσκευασιών για την εταιρεία Βιοκαρπός.

Next project