ΠΕΤΡΑΤΟΣ

Μελέτη & σχεδιασμός λογοτύπου, εταιρικής ταυτότητας, ετικετών, εταιρικού εντύπου και επαγγελματικών οχημάτων για την εταιρεία ΠΕΤΡΑΤΟΣ.

Next project