ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ

Μελέτη και σχεδιασμός λογοτύπου, εταιρικής ταυτότητας και συσκευασιών για τα Αγροκτήματα Κρήτης Μανωλιτσάκης.

Next project