Φλωριδης

Μελέτη & σχεδιασμός συσκευασιών φρέσκου και κατεψυγμένου κρέατος της βιομηχανίας Φλωρίδης.

Next project