Μουτεβελης

Μελέτη & σχεδιασμός συσκευασίας παραδοσιακών λουκάνικων Καλαμάτας, Μουτεβελής. Επανασχεδιασμός εταιρικού λογοτύπου.

- Επανασχεδιασμός λογοτύπου της οικοτεχνίας.

Next project