ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σχεδιασμός συσκευασιών, καταχωρήσεων, εντύπων και φορτηγών για την εταιρεία κρέατος & αλλαντικών Φάρμα Μητσόπουλος.

Next project