ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Μελέτη και σχεδιασμός νέας εικόνας συσκευασιών για τα τυροκομικά προϊόντα ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ.

Next project