ΚΑΣΙΔΗΣ

Μελέτη & σχεδιασμός εταιρικού εντύπου, καταχώρησης. Επιμέλεια προϊοντικών φωτογραφίσεων για την εταιρεία κρέατος Κασίδη.

Next project